OCR Output

- 433? A, Us-« « 74 ¬

I Fytzis4z sä--, Jr?” JZNUJU M4,Mø!ck-z-LZX-Jchp-M tsflfb’f
ran/<4 6/5“ Fig-s ’(36/ /_ . {d5i,1/g Axt-¬
HEXE-« fi/y bat-M /fl --— XII-ED- HEXEN-J
"Ari/f, wan/2:2 sä-; TÆWOLJ -427Jk4(2«-Ø

3212-447.¬

F Ders fiffizn/ W4” "A“, “and," MAX-JO¬

{ma/444782», Essai-» « --«H-5.-,«,,, I

I

»s-,

—¬

I «

-L-?"- W "1
Qt. /:w'ci’ffi—/’${ 2171; 2/4???) /A((‘///¢Lf’/ —

_'$7 O»N·r11·d,k 34-4

L; ”44341. ij' Jfliam Midi/1,071
. m“. MZZXJ ists-j- «
Ez- {if} Zä- XX¬
H XII-F a-» AK »Mwa 7231
I; T; 7,7” »-z- mm; ”fix/M
Amwmw « MAX-»i- 2:49.
13“ 4/2,” Mariae-J /_ Jig”
JJØZMM »Es-T Magaz-, 44,4
·j-«3« mam/Mad- sei-If- Ns (“Mfr/944 Mari¬
HML ”A, m.m jt5. [94165 WH¬
.«xI-IXW««.H ta 4? Q Wafng
LI- MAX-E I. rim/14:74 TM My!
84! may
ivy/1? 51/1), Mal-»O 1/44: ais-« MADE-Ä
f ”23, ÆM {2/77 Aff-: « Zo¬
Eis mew/M 447.8714, -,-( »Ei¬
8 -"··--! 81587 M12;- mass-ma- PgAMcfiré;

si¬

.,7- « ,‘~: “J;

.,-»-d.

-,-»-—--.-7,. --.k-k-.«.M

Dagae ;¬
FHL “Sultana

ChrIste-s förkummr ftt Eidansdw Lths 88, :

» Ssassasirsönwx sts Pokhchkm i

8932 Cdncordicx z, ,Zo s- si; IF
19 T Giftlsiithch;ÅILN Z 135001HFTIZSZMZ
44 O Euchakms «9 F m. most-ak- ms
JDx T charms N o, 7 » ers« g

Des Wt. Cgtlzed W · i ,17 Q ,»,j.FGe-tn. foi3’-»« —
Dä- , Tertullianus N 2,20 ·

Thuka westcw gf Diefsnlenj WORK-»F- I

4 SckliFastan M THI- «¬
25 M Matthias »F; ANYng 44

45 T Wie-owns 4,3() (812mm? 4
5, _, 459 .

'\T

Lea-we F
29 8 93221120» ;
Sskxxxx ' a
Täg- WITH
“I; I. Ists .- .
""sp MED« i«

»-. .
-.,...k.s