OCR Output

« JZC fjim »O TIE- £2, XII-CL- Z: -»»

»F fin :ØF,Y?«««« »Im-» ;fcf JUÄLZkat THI- ««-z-1-12.«-« a’x Da :7-,-..l-fv.s- j » siz — « »

; 39:14» txs KJØFZMZ 39’s 51} “X90 III-Ek- F: -’ I‘M g- 47 J__ . is O -Marcellus K 7,28 IT :- - i
‘ 2xs s-. ff- EJØ JJ3M ”if »He-»s- 5196- fis-i- J 17 Z Antonius R Ned Oft ;1,,«3I3f.jg. 5 ¬
: FZH 1135}; 467,- ist Mara-64094.) 9:71 P- of J EIT fxf Pfkscasz sp “fl 6,201—."— 6
By JEAN-»Ju- H 19 « JE-« m) »«-«-,,«,2«: Heut-He « A 7,50 stsss nfiafi L.
"« 8552721055? 0, o. EIN “ , Qm Bröllop ét isätza, Feh. - - _ «
Hi M48} “1255 -,, ”Md/21°24 leaf/753V « 20 SK2eTcettsQ Q 9,16 Fabum 8‘
i 07/5 {WWI 421; MONEY- mo” 21 M Agwem » M lRlZEISbe

: »,.-.-s.-,.- -.s«k..-- « 01/ EZJ ”2285.25 Us- WMCEMY I « S s«

· ? O Uneresnstka « D ——
[7 , ric ‘T’ranét. III-F —

»W- 47-»--«-.2-) Wiss-» XWJ »Es-»F- « 26 L Bolyesarpus Hi 3.311; ,»
MAJ, « « « ”by!” fim’w 2/2, « "T3“? 9m Hothtsinnaxe 9228888. 8. ssi
42/7 If « ”42/2? // cce XXJZJYTWWOTL E-- TZS are“. bxfl: « ,3I Ethik-; gangs

‘ ,. - . £3 II «

is »- zi- swsss sss

um ’—«-.
. .“"..,

Es 2,822,523 «- j;
Es J amt” m‘féwf. »F-; M Essng

fa” »Es-T- --«·-", — - »
? P Dng TMV a?" T
- . J- m9 sz . _ .
f 3' II kl Z- 38] 25
8 3, 3x a;
3, ZZ
3 LTD