OCR Output

röster ö så plötsligt fingo se en lång båt komma farande ö straxt på ännu en. I den första tre
lappojkar i den andra en gammal lapp. Vi hojade an dem ö sprungo ner. De kommo 0
befunnos vara en Pinki med 3 söner på en veckas fisketur västerut. Resten av byn är dock
hemma — skönt! (Vi hade eljest tänkt gå direkt pa Kaisapakte) Vi dillade ratt lange med
lappen — ville få honom att ro över till södra sidan dels för att vägen var bättre där — dels för
att slippa skrika oss hesa i motvind. Slutet blev att han för 1 kr. satte Pärkonen över. Det
blåste för hårt för att ta oss alla. Roligt att få se hedningarna — de verkade vildar ”alldeles
ovänligt” särskilt då vi först fingo se dem i båtarna strykande med fart efter sjön. — Vi togo
ett litet mål ö fortsatte. Terrängen nu oerhört stenig — väldiga bergras hade lagt sig alldeles
tvärt över stranden ö måste med rätt stor ansträngning bestigas. Skönt att Pärkonen slapp
gå här med sin säck ö sitt onda ben. Vi kunde se honom i stället som en prick där på andra
sidan med rätt frisk fart mot byn. Denna kunde vi nu se där den låg med sina många tält
utmed en jämn grön strandsluttning. Hemtrevligt av tusan. Vi togo saken lugnt nu — säkra
sedan Parkonen kommit över 0 lägrade snart ö tände en eld. Studerade i kikaren Pärkonens
rorelser, hur han kom fram 6 underhandlade med folk — smet in i kåtorna (ö drack kaffe
formodligen — vilket vi unnade honom som fatt bara pa sin mat utan att komma at den — jag
hade nyckeln) o.s.v. Till slut kom han i en båt — tvekade mellan vår eld rök ö en rök betydligt
längre fram (vid älven) men kom till slut. Vi stuvade in oss alla ö voro snart över. Ett härligt
sätt att färdas efter alla vedermödor. — Togos emot av Lars Jonsson Pinki — fingo kaffe o
presenterade oss. (lämnade våra kort, tjö!) Fingo löfte om nattkvartér ö fingo köpa fisk —
ljuvliga röding!

Pärkonen trivdes ö skämtade med Lars gumma ö hennes 2 systrar — hörde sig för hur
frieri tillgick ö hur man här ”fick taget”. Han bröt absolut isen för oss allesammans ö ingen
förlägenhet I. tvungenhet behövde uppstå. Snart började regn igen ö det var en ovanlig
känsla av ”hygge” att få vara inomhus. Kl. var c:a 5 vid framkomsten. Snart voro vi i full gång
med iakttagelser om också mest under tystnad. Vilade ö besågo vårt arbetsfält med andra
ord. Här bo 11 hushåll — renarna långt t. fjälls ö där en del folk (c. 10 personer) resten här ll.
på fiske i sjön. Anders Sarri som Tirén rekommenderat var i Abisko nu — däremot kom hans
mor(?) till oss — en 80-års käring med dödingsansikte ö tiggerier. ”Om det också vore en 5¬
öring vore det alltid något”. — Hon fick intet — men till slut dock kaffe vilket tycktes röra
henne. Hon frågade om vi voro Kristna (= Laestadianer för henne) ö sökte omvända oss. —
Pojkarna tänka gå i morgon bittida, jag gjorde upp med dem (35 kr. + 4 i biljetter = 40 kr.) De
fingo ta med sig tältet ö en del småsaker som vi ej behövde — allt för att lämna i Kaisapakte
station — underligt var ner getterna kommo ner här — lappar ö getter! Jag föreslog att de
skulle sluta med renarna ö börja med renskötsel men det skulle ej gå svarades. För besvärligt
med foderbärgning m.m. Till slut allmän knytning. Pojkarna fingo ligga i grannkåtan ö vi fingo
en fin bädd med hudar ö ranor ö myggtält. Somnade snart med ljuva drömmar.

6.VIII

Pojkarna foro vid 5-tiden. Hansson rodde dem över ö hade sedan den stora
finkänsligheten att ej lägga sig igen på sin plats mellan oss för att ej störa — trots jag sagt åt