OCR Output

starka sensationer man far har uppe — som en modärn människas förstörda nervsystem
kittlas av 0 uppfattar som sk6nhetsintryck. Emellertid var det underbara stamningsdagrar allt
efter som molnen drevo iväg 0 forbi de valdiga tvärbranta väggarna utmed sjön. ”Kuolpa
njuonje” lutade över ö tycktes vara nära att falla i sjön — stod svart ö hemsk som djävulens
hemvist - åt höger tycktes däremot den branta långa fjällväggen lysa av grå intensiv dager
genom regnet, sjön låg långt där nere, oftast svartgrå. Vi gingo ganska högt upp ö fingo
härliga utsikter ibland. Terrängen relativt god men mycket stenig ö snårig av björk.
Vegationen ej vidare god — snarast mager — åtminstone som helhet sedd. — Det tog till att
regna allt mer ö ju närmare vi kommo det tvärbranta Ruotaktjakko — desto vatare blevo vi —
desto halare blev marken. Tröttheten tilltog ö olusten. Vi hade tänkt nå åtminstone den
långa udden under Vittjatjåkko för att där kunna se kåtorna i V. ändan ö tända en eld som
kunde ses dit — men då vi vid 10-tiden kommo till ett väldigt stenblock med torr mark under
ett överskjutande flak beslöto vi helt tvärt att stanna där. Hade snart ett väldigt bål tänt mot
myggen ö vätan, Joseph ö jag gingo på jakt efter vatten. Vi kokade té för omväxlings skull ö
bytte litet kläder. Jag har aldrig sett ett så oerhört löst block förr. Tydligen hade det varit
uppsökt av människor förr ö av lapparna fingo vi höra att detta just var Rimagerke (Tiréns
Rimakaljas hala, som han antytt i denna trakt. — Vi gjorde som förra natten med tältet ö
bröto björkris ö strödde under ö hade snart bra.

5.VIII

På natten starkt regn ö det kom ett tätt takdropp som blötte genom tältet på sina
ställen men framför allt samlade sig under oss, när jag steg upp märkte jag att mina våta
byxor jag lagt under mig för att torka i stället legat i en vattengrop ö voro dyblöta. Fram mot
8-9-tiden blev dock bättre väder ö solen bröt fram. Jag kunde nu fotografera vårt nattkvarter
med den väldiga hålan. Pärkonen antog en stolt ställning med snett mot kameran, ”Snett ska
de vara”! Vi fingo nu en trevlig fastän rätt besvärlig parasang — humöret ofantligt mycket
bättre än förr. Det var som jag plötsligt kom att tänka på — dock på egen plan ö emot
”kamelernas” önskan som vi voro här ö det behövdes ej mer för att man skulle bli glad.
Djävla kameler!

Klarade den stora Säntijokk som tydligen ökat betydligt under natten samt nådde rätt
raskt den långa udden. Vi fingo dock ej sikte på Ö. sjöändan ty stranden här rak ö mycket
skogbeväxt. Vegetationen alltifrån nattkvarteret är absolut en annan än österut ö blev allt
rikare ju längre framåt vi kommo. En rikedom av former ö arter. Vinbär konstaterades snart
rikligt ö avsmakades fastän ej mogna ännu — blaklockor, pyrola uniflora 6 - - - : habenaria¬
arter m.m. Det var med ett ord en ljuvlig dag ö själen var glad, man kände ju också att man
nådde ett mål. Ibland kommo vi in pa sma glantor, liknande sma igenlagda tappor darhemma
förtjusande små idyller bland björkar med utsikt endast rätt fram mot fjället där över ö sjön
därnere med sitt silvermoaré. Det blåser skarp storm med långa vita vågor. En liten gul,
ibland orangefärgad Sedum förtjuste oss särskilt, växte i små vackra täta bestånd. SV. om
den långa udden observerades en kåtaplats. Ripor hade vi sett rätt mycket — gäss hörde vi
flera gånger. — Ännu ett stycke ö marken tvingade oss nära stranden — där vi fingo höra