OCR Output

Humöret under vandringen hade ej varit det bästa. Vi hade för mycket i oss av vad som
hänt ö ordet ”kamel” kom ofta fram. Det var nästan motvilligt vi rörde oss in i detta land ö vi
längtade egentligen båda ner till ”våra” sydliga lappmarker. Kanske vi också längtade hem —
ifrån den här djävla historien.

4.VIill

Pojkarna voro uppe vid % 5 tiden — de frdso ö gjorde eld. Vi gingo upp % 7 — viate
sedan vi länge legat ö lyssnat på de 2 bärarnas finska sånger, ofta verkande hedniska
växelsånger. Vi själva ato ingenting nu — vi hade magarna för fulla med kaffe sedan gårdagen
— kaffe ö osmält skinka. Nedanför oss låg Kuolatsjaur med Rimasuolo ö kåtorna på andra
sidan. Vi kunde icke se någon lapp där 8, ej heller någon båt ö fortsatte därför i svår terräng
på bergsidan. På V. sidan (ej Ö. som Tirén utmärkt åt oss) träffade vi på en gammal lappvall
med spår av rengärde ö en kåtabotten. ”Arnen” tydlig — av 7-8 stenar i liten oval, på en liten
kulle invid gärdet. Rätt rik vegetation här nere (c:a 1 km. från sjön) Höllo fjällsidan upp till
mitt för forshuvudberget ö gingo sedan tvärt över dalen där ö upp på detta. Redan på långt
håll hade vi emellertid kunnat skönja kåtorna här utan att dock se spår av rök. Det var därför
ej med alltför stor besvikenhet vi konstaterade fr. det sista berget att intet folk fanns vid
kåtaplatsen. Vi voro nu ganska trötta. Några fotografier togs där uppifrån. Sjön syntes stor ö
hemsk — särskilt voro fjällen omkring dystra nu med mulen himmel ö framilande regn. Vi
togo fart ner ö slogo i en hast upp tältet för att skydda oss mot regndimman som kom
svepande. Sedan gick jag ut ö metade. Vi beslöto att att stanna här 4-5 timmar 0 vila.
Metningen misslyckades fullständigt — jag kom aldrig åt något bra ställe — vi fingo trösta oss
med att slå upp en corned beaf-burk. Sedan allmän knytning några timmar. ”De dödas ö”
kunde ej heller upptäckas, vi fingo sedan höra att den låg ändå längre ut åt sjön ö så nära vår
strand att den ej kunde urskiljas som ö förrän man kom alldeles nära. — Bröto så upp — jag
tog nu kängorna vilket var skönt efter de mjuka komagerna. Vi kommo snart upp i en
helvetes svår videbeväxt mark där vi höllo på att fastna alldeles, särskilt måtte bärarna haft
det småtrevligt. Klarade omsider skivan ö nådde en god björkmark som varade någon timme.
Skönt att gå på hård gräsmark under små björkar — vi kände båda hur vi liksom kommo
närmare hemåt här ö kände oss därmed än mer bittra lömska mot folk som förbittrat denna
färd för oss. Satans! Jag kommer aldrig att glömma dig min bästa Wiklund! — Snart blev regn
ö stämningen än sämre. Jag tänkte utan särdeles nöje på fortsättningen av årets arbeten —
den långa tid jag ännu hade kvar — detta ju endast början ö så förstörd! — vidare på Kolaresan
nästa år som syntes som en mardröm! — Då vi rastade för skaffning på V. sidan den första
stora bäcken som här gör en väldig ravin — observerades en båt med 2 personer på vid andra
sidan sjön. Vi skreko ö skjöto med revolvern men utan resultat — båten fortsatte ned at
utloppet. Det var bara detta som fattades tyckte Joseph. Jag tyckte detsamma men samtidigt
att det var roligt att se folk äntligen. Tydligen voro de ute på fiske att döma av dess rörelser.
Under marschen kunde vi se den länge för att till sist försvinna borta i älven. Vi instämde till
en början med Norrmans yttrande att det var förfärligt stora ö förfärligt fula fjäll här uppe ö
undrade vad egentligen skönheten ligger som folk tror sig se i dem. Det är väl framför allt de