OCR Output

dels för att han känner sig vara tvungen såsom en av regeringen tillsatt undersökningsledare.
Men jag tror han fick märka att jag helst vill arbeta på mitt vis. —

Vid måltiden talade vi även om fröken Demant ö om Tori, den litterata lappen av
Kalasvuoma(?) vars manuskript frok. D. nu innehar till utgivning ö översättning till danska.
Han försvarade henne att hon ej tycks vilja göra nagot av sin lappvistelse, ”av hänsyn”, hon
”vill ej yppa vad lapparna gett henne i förtroende” o.s.v. mycket vackert. Hon tycks också ha
börjat absolut för sitt eget nöje I. intresse. For som turist en gang ö blev intresserad —
studerade så lapska ett år i Köpenhamn 6 for hit 6 levde 1(?) ar bl. lapparna. Lundbohm fick
se henne i Juckasjarvi en gang 6 observerade hennes olikhet med övriga lappflickor. Hon
tycktes till en början bli mer förbannad än glad åt att bli stord. Lapparna tycktes mycket hylla
sig till henne. — Tori däremot ar aven en medgorlig typ att ddma av Lundbohms yttranden.
Hans uppteckningar av mera filosofisk art — kanske lyriska utsvavningar —i alla händelser
inga faktiska upplysningar får man vänta sig i boken — utan mera allmänna. Han hade börjat
dessa uppteckningar redan när Lundbohm fick höra talas om honom. Språket kommer att
tryckas precis efter hans nedskrivning med sina inskott av finska ö norska. — Sist frågade jag
om det skulle bli järnvägsstrejk i samband med storstrejken som bryter ut i morgon — men
han trodde sig veta att ingen sådan skulle bli — vilket ju vore skönt. — Sedan vi fått veta att
hans s.k. frågor alltså icke vore några frågor — togo vi avsked. Huvudintrycket var hjärtligt om
man också kunde spåra en viss outtalad misstro, en misstro som han ej vågade uttala —
kanske inte heller tänka ut — Kanske också att jag misstar mig alldeles ö att han är samma
bradiga karl som jag alltid tyckte förr. Kanske att det är jag som visat mig tvär ö snorkig. — Jag
gick nu genast till Mesch — plåtarna voro alla utmärkta — utom en. Sedan till hotellet ö
packade. Karlarna kommo ej förrän 3”? ö sutto förstås utanför fastän jag bett dem komma
upp — hade förstås ingenting med sig fastän jag bett dem ta med sig 1 kont ö 1 mes. Som vi
nu hade bara 40 min. kvar gällde att få det där i en hast. Telefonerade till Mesch o fick lana
en kont — riggade till min säck, att bära på ryggen. Haffade vår tolk på tåget som nu kom
söderifrån, Tirén däremot ej med. Konstig prick som ej meddelar sig. Lönnberg lär nu vara i
Gellivara — kanske Tirén är med honom för att tala om sitt område i Abisko inom den
blivande nationalparken.

Efter 1 timme c:a voro vi i Rensjön. Vi hade ett slag tänkt natta där — men som vädret
var gott beslöto vi att ta oss fram åtminstone ett stycke. Vadade över den rätt djupa bäcken
O upp pa den jamna fina fjallmarken, ypperlig vag fram mot Ropivara (1 mil) Vi rastade högst
uppe 6 kokade kaffe, fin utsikt ned at Kiruna 6 banan. At Ropivara skog — nedat syntes stora
sumpmarker ö vi voro glada att vi ej togo vägen ifrån Rautas. Nar vi rundat Ropivara hdllo vi
högt på den branta dalsidan med vila då ö då. Alla pojkarna tycks vara trevliga, Pärkonen
särskilt en glad lax. ”Rolika tider no” Han kan bara finska — är nyss kommen från Kemi. Har
ett ovanligt litet finskt gemyt, snarare en stockholmsbuses världsvana. — Det gick latt att ga 0
vi stannade inte förrän efter 12 mitt emellan de 2 kullarna — högt för att ej myggen skulle bli
för svår — vilket den dock blev tillräckligt. Kokade kaffe ö åto. Vi riggade till tältet så att vi alla
fem lågo som i en stor säck — vilket höll myggen ute. Kl. var nu % 2.