OCR Output

DAGBOK 3/8 1909 - 6/8 1909

3.VIII.

Lite sömniga pa morgonkvisten — men jag hann dock upp tids nog att få litet mat ö
hinna till Lundbohm till 10. Det blev ett något långvarigt besök på grund av hans täta ö långa
besök i nästa rum för att sköta sina affärer. Något gjorde väl också den ömsesidiga
misstänksamheten. Han hörde sig för om mina planer ö jag gav besked ö höll hårt på min
rätt att göra som jag ansåg bäst, samt att jag alltid tänkt framför allt fortsätta i södra
området. Han ansåg tydligen att han borde säga emot men fann inga skäl ö måste
åtminstone till synes ge mig rätt. Han var nog hänsynsfull att förklara att det där var han inte
tillräckligt inne i för att förstå. — Han telefonerade till Hannu om bärare ö efter en % timme
kommo 2 man. Haparandabon Norrman ö finnen Alexander Pärkonen. Jag gjorde upp med
dem o5kr. pr. dag ö c:a 30 kg. Sedan dröjde förbannat länge igen varpå jag då han kom tog
farväl för att hinna hem ö packa. Han sade att han gärna velat framställa några frågor, men
att han ej hade dem formulerade riktigt — han böd mig därpå på frukost. Som jag inte förstod
om det var oss båda han bjöd ö förresten ej ville gå ensam en gång till, när han ej begagnat
detta tillfälle — frågade jag om det var oss båda han bjöd. Han fann sig åtminstone — kanske
det också varit hans mening från början. Ja, först ville jag inte — hade ej tid ö hade redan ätit,
men då han höll i sig — kunde jag ej avslå. Jag gick, förklarande att även jag ville formulera
några frågor. ”Formulera”! Antingen tror han att han är något slags förman |. också är han
misstänksam 6 vill komma åt mig. Den satans Wiklund har kanske skrivit något brev till
honom i samma mening som till mig. Kl. var nu 12 0 vi gingo genast ut ö köpte proviant.
Joseph förtvivlad över att behöva gå — alldeles [down?] ö hypernervös. Jag begriper ta mig
fan inte hur det kan vara så litet nerv i en karl. Han talade om hur han måste förklara ö
ursäkta sin närvaro m.m. dillerier. Köpte proviant i arbetarnas försäljningslokal, försökte få
chokolad men lyckades ej — hem 0 packade — klädde oss till hälvten i rustningen 6 gingo till
Lundbohm. Genast kak, mycket bra. Hela måltiden blev ej tillfalle till de dar fragorna — utan
vi språkade om Gråträsk m.m. Jag ledde flera gånger samtalet mycket nära vad jag ansåg
skulle vara de-dar hans fragor men utan resultat. Utfrågade honom istället om hans
undersökningar (de av honom igångsatta) De aro dels rent naturvetenskapliga dels
”lappbiologiska” — naturligtvis i intim förening. Han bad mig göra en del undersökningar åt
sig i Rautasjärvi, vilket befanns vara ungefär vad jag bl.a. plägar göra, utprickningar på karta
över flyttningsvägar m.m. Efter maten besågo vi litet lappsaker bl.a. sejtar m.m. från den nya
offerplatsen straxt norr om gränsen ö Pålnoviken.

Han försvann en stund ö när han kom tillbaka bad jag honom framställa sina ”frågor”,
men han förklarade då han redan gjort det, d.v.s. det var = de upplysningar han bad mig
skaffa i Rautasjärvi. Konstigt att han behövde tid på sig för att fundera ut sådana
formulerade önskemål! Jag gissar att han bara dillar dels för att ha ett slags kontroll på mig ö