OCR Output

Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv

Ur volym D1:3 Dagbok 1909, 3/8-6/8
Del av resan 1909 (Kirunatrakten)

Avskrift av originaldagboken utförd av Robert Röding, 2010

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
(http://www.foark.umu.se)