OCR Output

26.

27.

28.

29.

30.

31.

i smaken — därpå köpte vi frukt ö smör ö ost ö åkte hem (isvosch) för att rigga oss — åkte
så till Erimitaget. Aftonen var glad. Gingo hem. (isv. svin-dyra)
soupé på druvor.

Astrid dålig — jag gick på Rumj. mus. men först på banken — fördröjd — Asti. fore pa mus.
traff. en ty.tal. froken fick komma in i skapet. besag ry. avdeln. —

eft. midd. skulle köpa noter — stängt — sovvagnsbilj. — stängt — togo spårv. för att fara t.
Sperlingsberg — ombyte 4 ggr — 2 (1,5) timm. färd ——- ensamma gäster — musik — dyrt —
mosk.tysk med fru — sällskap [ror?]för — rochsluschen — vackert — angbat pa Moskva —
hem — 11-tiden.

Pa polytekn. mus. inst. etn. gingo runt O. stadsmuren — Romanoffhuset — Hist. museet —
ritade —— ato pa bagerit — foro t. Tetrjak gall. gingo dar 2 tim. hem i regn. isvosch. —
middag — gingo 0 kdpte notor 0 frukt — rakning packning — avfard — 2 isvosch. — posten —
Stat. (för tid.) regn. fullt på tåget —

Valdai-skogen — fabr.skorst. Petersb. Prasdnik — Maria himmelsf. — Isvosch. t. Angleterre
—kommot. ”otdeleniet” — svaro men togo sa lange ett rum — gingo t. Angleterre —
spisade litet — sedan till ”mdbler. rum” — sedan t. Isakskyrkan parken 0 Nevan o
gudstjänst — bisk. Vladimir — bonemannen — detektiven — téte-a téten — sago pa Nevan —
ginge +. — sokte rum pa Bellevu

Fingo anvisn. pa Rossia. gingo dit hyrde rum (2,50) — skickade eft. sakerna — of6rratt.
ärende — för själv med portieren — lyckades eft. en stunds käftande — gingo pa Leiner.
middag. —t. Ragge — end. frun hemma — språkade en timme — Ragge på jakt —

Telefon t. legat. — gingo dit — träffade Dardel — brev — gammalt brev fr. mamma — Dana
död. — sedan i sommarträdgård. ö t. Etn. mus. frök. Roman. D" Adler — drucko té
försökte ark. kommiss. ingen där ej hell. i Erimitaget. Leiner, gingo hem. Sent till zoolog.
ssad sparv. — musik — teat. 12 akt drama — Astrid dålig — hörde lit. musik — åto kräftor —
hem

söndag. Alex. mus. kl. 4. — Leiner. foro ut i stan till nya byn vackert väder — trevliga hus
med täppor — utstädningen — foro tillb. — tänkte på Ahvar —— men gingo på Folk.” hus —
drucko té — hörde musik — såg på teat — dans — åsnor m.m. åkte hem

Etnogr. mus. (började med ”kipjatok” om morgnarna).
på kvällen t. Ragge på middag.

1 Sept. Etnogr. mus.