OCR Output

21.

22.

23.

24.

25.

väntade — geten — köpte bröd — ångade iväg — bra kupé — — landskap övre Norrland i
myrar — stora byar — floder —— eft. några timmar varmt vatten — ingeniör Wirth — spisning
— gespräch i flera timmar — D” dröp - - - till slut eft. åtskill spisn. på stationer — hallon
m.m. — knytning.

Vid 4-tiden Vologda — Redan förut måste vi upp — folk kom — Astrid dålig. i Vologda regn
ö massor av nytt folk — familj med 4 småbarn hos oss — avsked av Wirth — varmt tévatten
— Astrid dålig — till slut iväg — polacken 6 tjinovniken — ledig sovplats åt Astrid. på vid 11¬
tiden krusbär ö mat — polacken städad — vid 1-tiden Jaroslavl — överfart med polacken ö
avsked. Volga — ischtvosch. genom stan — långt t. stat. — käk där — vykort — tillbaka med 2
ischtvosch. ö fotograf. — nätt ö jämt tillb. med elektr. frukt — snygg kupé — ensamma — 8
timmar till Moskva — angenämt sällsk. med doktorn — ry. förhåll. spökhistor. m.m. spisade
i Alexandrov — tillb. i sista stund — mörkt i kupén — trevligt trots allas trötthet — Moskva —
ischtvosch. avsked av d"— fart genom stan — Billo Dependance 2 rum — njutning.

fira A-ds födelsedag i dag i st.f. i gar — vakna 412-tiden — chokolad — nya rum en tr. upp —
avprutning — bese stan — genom Kitaigorod — fruk. pa Tjestov dyrt — gott — sedan Kreml —
Archang. katedr. — ringmuren — andra sidan kanalen — Mosk. bron — Hoh. Handelsreihen —
condis — vykort — nytt kondis — mjölk ö bröd — frukt — hem. trötta — vila sedan med
ischtvosch. t. Erimitage Varité m.m. med ischtvoch. hem vid 12-1 tiden.

sova länge — fingo bud (brev) fr. Wirth som kommit — åto fruk. på Billo — gingo genast pa
Sucharevska marknaden ö gingo där t. kl. 225 köpte böcker m.m. frukt spetsar m.m. ö
besågo folklivet. Vid hemkomsten hade Wirth varit hemma ett tag ö gått igen — vi vilade
oss 0 gingo sa 0 ato pa Billo — festmiddag smatt — alldeles som vi slutat kom Wirth. sutto
ännu en stund vid kaffe — sedan spatsertur till Kreml (posten) ö åt fram ö tillbaka där —
slöa — Wirth dillade om anständighet m.m. — trötta — ett stilla familjegruff — som
upplöstes i all gemytlighet

upp vid 10-tiden. chokolad på rummet som vanl. därpå genom Schmiedebräcke 6 utm.
stadsmuren t. Hist. museet. ingen tjänsteman — vaktmästare — gingo genom det hela så
där ytligt — avtal t. morgon. — gingo på vårt kondis ö förfrisk. oss. — [köpte?] vinbär —
gingo i Kreml för att se patriark” skattkammare — stängd — besågo slottet utvändigt ö
Uspenski invänd. — lur. en präst — regn — ginge spårv. t. Schmiedebräcke — sedan genom
denna hem — Astrid trött — knöt sig — jag sökte Wirth — middag 6 — läste tidningar
dessförinnan.

Wirth smet — reste t. Riga — dit vi skulle komma om några dagar — vi vilja dock ej — för
dyrt. — gingo i stan — togo sparvagn 6 foro 1% timme med den i nordöstra stan — långt ut.
—- Trötta gingo hem — köpte druvor — skulle fara 6 köpa bilj. t. Zig.kvinnan men iddes ej.

på Rumjants. mus. tavlor — etn. — tjänsteman nyss gången — — gingo t. Hist. mus. (eft. att
ha at. nagot i bag. — Astrid illama. gick hem — jag pa mus. — kom något sent — mannen
gangen — — gick i Ant.bokh. kopt fr. roman at Astrid — uppt. kines. 0 kauk. boden — Eft.
middag foro vii isvosch. t. Erimit. 0 fingo bilj. (2.30 rub.) — gingo t. kines. bod. men föll ej