OCR Output

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

punsch ö kaffe m.m.
Ångbåten brev mamma sjuk.

uppackning av sakerna
lappska namnen. Avräkning.
Pilka ö Ivan fara. min båt kom med Ida. Grimman som slet sig.

Gingo t. Kola — varmt ö skönt 0 torrt. Fjäre — mycket bar strand — rodd över 40 kop.
vatten — brev posten glömde telegraf. Inne Scherset Skerset — förfriskn. — uppköp —
gotten, Rigabalsam — sag staden — rodd tillb. — ingen betaln. — bada — slöa. —

Packning hela dagen — uppgörelse m. boden o.s.v. ansträng. jobb t. 11-tiden kvallen.
Skerset på besök
ingen båt

ingen båt — ute ö promenera — hjortron — skrev brev
slöade i väntan — e m kom båten — brev om pengar — herr Finstad — ej omb. förrän kl. 11.
hungriga — kokade chokol. i hytten. ej fr. sågen förran vid 2-3-tiden

(söndag) satans liv på morg. 5-6-tid. i Alexandsrovsk prat. fruntimmer som jag måste
skrika åt.

Vid 9-tid. jag ute — båten just till vid Kildin. Träffade Ek fr. biol. stat. skulle hem nu med 7
kamrat. — Fruk. trevl. — snart bekanta med flera ryssar — gubben Gobel — Lilla Renön —
Teribirka — skrev brev Lundbohm. Meyer Vardö. läste ryska ö prat. med ryssarna.

Satt uppe på natten med polacken

Astrid dålig

Vaknade i— (se kartan) ——- på e. middagen regn ö dimma til-havs bättre på kvällen
läste ryska skrev dagbok m m. pumpar ryssarna
Astrid låg t. middag

vaknade i (se kartan) till havs blev dimma anlöpa ingen station på hela dagen — sent på
natten Ponoi-mynningen — ibl. ga. tjock dimma — sakta fart — blasningar
Astrid låg t. kvällen.

Astrid upp t. fruk. — dimma stark på morg. — Om babord kusten. täml. vackert väder fram
mot Dvinamynningen — dimma stark t. havs. Skeppsfart — låga stränder — gröna ängar på
flata deltaöar — skog i dungar — såg vid såg — — vid 8-tiden i Arkangelsk. tullsnokning —
ischtvosch. — smutsiga gator — vackert med floden — oändlig gata — gummiringen av —
doktorn förbi — fullt på Troitskaja — körde t. Petrovskaja? — ett rum där — ackorder. med
ischtvosch. — polisanmaln. — baddarna — spatserade — doktorn — Lomonossov — park med
musik — löjtnanten — mat — Kasperteat. — hemvag — upsala-morker — ävenså i rummet
Samovaren.

upp 747 — ehkekelad té (”tjainado”)— betaln. — ischtvosch. (80 kop.) t. ångbåt. — vänta
länge — vackert på floden med skeppsfarten m.m. Fagit Fatt fel tidsuppgift — båten gick ej
förrän 8””. (tåget 9) D" ö löjtn. kom — ångade iväg — köpte bilj. — drucko mjölk ö åto —