OCR Output

Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv

Ur volym D1:2 Dagbok 1908, 24/7-1/9 ( med tillägg från kassabok
9/7-15/7)

Avskrift av originaldagboken utförd av Robert Röding, 2011

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
(http://www.foark.umu.se)