OCR Output

uppköp — konserver — konjak, fotografika o.s.v. Meningen var att vi skulle ha en trevlig kväll
tillsammans — men Astrid fortfarande ej bra. Vi spisade alltså på hotellet jag ö S-g — varpå vi
gingo var till sitt. Packning.

19.6.

Kommo iväg i regn ö ett obehagl. vader — | sista stund kommo hotelldrängarna efter
våra saker ö i allra sista ögonblicket fick jag plåtarna ombord på ”Haakon Adalstein” Överfullt
med folk ö gods. En hytt med en kojplats hade jag dock fått (Solberg fick maskinistens hytt),
men den låg vid maskinen ö var fruktansvärt varm. Astrid fick den ö kojade efter avresan
(8°°) — då hytten visade sig ganska bra. Hon satt uppe rätt länge ty vädret snart bättre — till
slut utmärkt. Bekantade oss (genom Solberg) med en d" Kjös från Lebesby i Nordfinmarken,
som med sin familj reste hem. Jag konsulterade honom angående Astrid, varpå de språkade
med varann — han ej vidare hoppingivande angående den kommande tiden för henne.
Träffade ombord en svensk uppasserska, som lovade att hjälpa oss. — Vid Agdenes spisade vi
så jag fick ej se Östraat nu heller, men såg Örlandet då vi gingo runt. Underlig ö för mig
tilltalande natur dessa låga stora öar, ljungklädda, med hav emellan ö gröna åkrar här ö där.
Astrid nu nere då vi nalkades Folden, som passerades på e.m. ö kvällen. Mycket lindrig
sjögång. Jag sov stundtals i en vilstol på däck. Astrid fick mat i hytten ö kände sig bättre.

Första ”stoppested” var --- Brännö? sent på kvällen — straxt S. om Torghatten som
passerades på natten. Astrid fick se på den genom luckan. Tänkte ett tag på att vi skulle stiga
av i Sannessjöen I. Kvarö, men det hade blivit för tidigt på morgonen. Knöt mig i salongen
tillsammans med 3-4 andra. Denna dags resa hade varit utmärkt trots den dåliga början.

20.6

Vacktes vid %8-tiden med kaffe — fint väder — solen lyste så trevligt in i den stora
salongen på kaffedrickande nymornade ansikten.

Snart passerades Hestmandö som jag också fick Astrid att se på. Hon låg dock ännu
några timmar. Passerade snart Melö ö Glaamen med Svartisen innanför — men för dimmigt
där inne för att se jökeln. Vi kommo nu in i mer storartad natur. udden ”Kunna”, Fågelön(?),
m.m. Astrid kom på däck i den ljuvliga värmen ö luften ö placerades på en stol å akterdäck.
Jag hämtade snart dit fru Kjos ö de fingo prata om det Astrid ville. Saltenfjord passerades
under obetydlig rullning. Strålande solsken. Vid Z1-tiden i Bodö — fick genast sakerna förda
över på ”Vikingen” som skulle gå 1”. Köpte medicin ö togo farväl av Solberg. Straxt efter ”H.
Adalstein” gingo aven vi 0 styrde ut t. Fleinver

Sjögången starkare. Middag avåts — strax efter Astrid dålig — hade setat en stund i
solen — men måste nu ner i en s.k. damhytt som först måste tömmas på rökande karar. Hon
var mycket dålig — men blev småningom bättre. Jag höll även på att känna något men efter
en stund i friska luften igen var allt över. Fleinver lågt, litet ö kalt med ”2rfugl”hus överallt.