OCR Output

tiden) meddelade jag kararna mitt beslut att resa i morgon. Vi försöka först att gå över
Kvarken — eljest fara vi efter ”landsia” norrut under sälskytte. De togo saken lugnt 5
diskuterade den förståndigt under långvarigt kikande.

Vi hade sedan några pratstunder under dagens lopp om säljakt m.m. 5 jag märkte att
jag var tämligen tom på frågor —. Hinc robur till uppbrott.

Fyrmäst. 5 jag besökte förrådshusen 3 besågo de gamla kanonerna för signaleringen
med deras 5 andra tillbehör — fnöske 5 flintor etc. En boklåda genomgicks under stor
spänning 5 glädje. — Under middagen gladdes jag av min värdinna med att hon ansåg mig
50 år 5 att nog ”var är den här f (=mannen, hennes vanliga uttryck vid hans omtalande i min
närvaro) gammal, men han är som ett barn vid sidan av ”professorn”. Det värsta var att hon
menade allvar — 5 att det möjligen var sagt i största välvilja kanske t.o.m. smickrande.
Ytterst nyttigt — helst som fyrmäst. är 48 år 5 är skrumpen som en torr citron.

Skrivning 5 långvariga besök av fyrmästaren som med sitt höga omodulerade
monotona knarr underhåller mig med en massa helt säkert mycket intressanta saker, men
som hans organ totalt hindrar mig från att följa. Emellertid får jag en del skrivet. Jag beklagar
om dagboken skulle ge ett alltför ogynnsamt intryck av min värd. Han har goda sidor 5 vissa
intressen (dock ej många) 5 är absolut kujonerad av sin fru 5 sina 8 barn, (den älsta 20 år,
den tystaste). Vid radion i kväll var det synd om honom — han kunde inte klara skivan 5 få in
Sthlm utan träffade jämt på främmande 5 oförståeliga tungomål i luften 5 ofta fick han in 2
stationer på en gång — eller tre. En saligt sjungande kvinnsperson 5 väderleksspåmannen
från Sthlm talade en stund i mun på varandra — gudskelov tillräckligt länge för att jag skulle
få höra att vi hade att vänta blidväder även i morgon 5 ingen storm. Till slut blev han
förtvivlad 5 slutade efter att långa stunder ha avhånats av sin eljest så saktmodiga maka.
D.v.s. hon avhånade honom i den saktmodigaste — men också allra mest tvärsäkra
oemotsagliga ton — mot vilken intet jäv kunde resas — 5 ej restes.

Hugo Eriksson var inne mot slutet 5 vi överenskommo vissa arrangemang.

Uppgörelsen med värdfolket gick med trug — men smärtfritt. Skrivning till 12.
Packningen klaras.

Ett par grader blitt i kväll 5 relat. lugnt. Tyvärr torde den sydliga — till sydvästl. vind
komma att stå sig.

Astrid meddelade att jag får 600 kr. av reger. Det var ju skönt — särskilt om
norskarna skulle bli borta.

5/4, andag påsk.

Jag vaknade vid 6-tiden — 3 väntade att höra något. Först kl 748 kom Hugo in med besked att
tecknen icke voro goda för överfart. De hade varit uppe sedan 245 — (vilket kontrollerades av
fyrm. som sedan kom in). Vinden SV i huvudsak 5 friskande, temperatur /överstruket ord/
mild. Något regn hade fallit. Alltså så dåligt man kunde tänka sig i några avseenden. Sikten
dock god, varför lösisen konstaterades ut fr. finska sidan till halva Kvarken. Jag funderade en
stund men beslut kunde ju bli bara ett. Vi fara alltså längs iskanten. Hugo var ledsen men jag
piggade upp honom, då ju ingenting var att göra. Vi bestämma avfärd till kl. 10. Fyrm. in med
kaffe 5 hans diagnos om förhållandena voro enahanda — varför jag förde samtalet så att
han själv fick uttala sig om omöjligheten att fara. Man kan ju icke vara nog försiktig. Jag går
str. darpå upp i fyren — nu något sämre sikt 5 växande sjö — vinden SSV I. SV. I sydväst
hägrar Bonden för första gången — den hade synts ännu tydligare förut. Det kändes en
smula retfullt att se över till Vasågra — 5 i mitt stilla sinne ämnade jag se till att något försök