OCR Output

morgondagen blir bättre. I så fall hinna vi ledigt till kyrkbyn (c. 5
mil). Blir det sämre igen - - - . Vid %8-tiden ansag j. att intet hinder
fanns för att fortsätta, varför j. naturligtvis beslöt att stanna, därmed
glädjande pojken, som lovade göra sitt bästa i morgon. Det är varmt och
skönt nu inne - mat ha vi guskelov i överflöd - kött kokas i stekpannan
och ved inbäres i stora mängder. Jag föreslog granris, men ”man”
förklarade att det var ”mycket långt” efter gran, varför jag skrattande
avstod. Det kan vara skönt att slippa komma mitt i natten igen till en
mindre renlig gård kanske. ¬

Skötte om mitt ben som visade besynnerliga knölliknande
ansvällningar fram och på h. sidan. Vidare ett litet skoskav på h.
”ringtå” som jag fick i förgår natt, men ej gjort sig kännbart efteråt
förrän nu här inne. ¬

Skrivning. ”Bäddning” efter instuvande av renkött och rensoppa.
Resonemang om Viljams framtid.

Dagens tålkning hade varit rätt klent beställt med. I början gick
det bra men så fort de många tväråsarna började var det att skida uppför.
Likaså långa stycken på slätmark. Troligen knappast halva vägen tålkning,
resten åkning. ¬

Bara man nu kom fram till Enare i morgon. Där post väntar och post
skall gå - telegram sändas i god tid under dagens lopp. Och så för att
komma fram efter beräkningen. - Jag ligger länge och tittar i den
flammande stockelden som skall hålla kylan borta ett par timmar.
Eldstadens väldiga trekantöppning fillustration, sid. 93 orig.] fylls av
sprakande lågor. Ute viner igen den vind som förstört dagen och troligen
också kommer att förstöra morgondagen. Det knäpper i väggarna - det
liksom bultar i väggarna utanför. Då jag såg ut genom rutan sista gången
låg där ödemarken stilla i nattgråvit. En sån här övernattning tillhör ju
programmet. Någon övernattning i snön tycks det ju icke bli av.

Renarna hade släppts helt lösa.

4/4

Vaknade 6 och hörde på hur V. gjorde eld. Han hade varit uppe under
natten och skött om elden som börjat ryka alldeles förb. Det hade dragit
en del under natten men eljest inne i säcken skönt. Jag låg avklädd
alldeles som föreg. natt, och det var tillräckligt, men det var hårt ¬
djävulskt hårt och bräderna lågo ojämnt. Det var ideliga vrickningar i
olika lägen hela natten, men skönt däremellan.

Kl. #7 fick jag kaffe sedan V. setat och sörplat en lång stund. Tog
bara en kopp + sista mjölken vi hade haft i en liten flaska från Ivalo
Matti, Tvättning ute i snö. Ja - vädret är så svårt det kan vara. Det
snöar än mer och blåser en storm, som till på köpet är nordlig eller i
alla fall fr. nordkanten, dit vi ska hän. Medan gossen hämtar renarna
göras skidorna i ordning, packning etc. och %8 avfärd. Ingen frukost, da
vi beräkna att kunna vara i Menesjärvi (1,5 mil efter approx. uppskattn.)
efter 2,5 timme. Men det blev åtskilligt annat. - Vi körde som i går,
alltså pojken sist på VÄ skidor. Efter en stunds snöbökande nåddes
renstigen och så bar det iväg i ett par kilom. ga. bra, dock ingen
hastighet. Sedan var det omöjligt att få renarna ens i lunk. Det kunde gå
några steg och var det 15-20 var det storartat och hände ej många gånger
på detta första håll. Det var verklig storm med yrande piskande snö som
låg efter marken i moln. Snön hade hopat sig under natten i oroväckande
grad. På läställen beräknade jag den sista snöns tjocklek till ett
kvarter men på öppnare ställen låg den metervis. Och renarna hade svårt.