OCR Output

30/3

[Jag glömde att efter maten kommo värdfolket in och ”lappen”, summa
tre karlar och gumman. Vi språkade om div. Ett stenåldersfynd skall
finnas i byn. Sjön Seidajärvi (efter kartan) efterspordes av mig. Det
beskrevs då att där varit offerplats in i sen tid (se särsk. anteckning).
Frans lovade att visa platsen vid förbifarten. När lappen kom in
fortsattes samspråket och man tycktes vilja förklara sjön ligga en mil på
sidan om vägen. Kanske. Men kanske också att man ej vill att vi ska dit.
- Redan före maten hade V. frågat Frans om skjuts vidare och denne var
genast villig att följa med 3 renar. Begärde till Salko Nila 200 Fmk,
vilket accepterades tvärt. Precis den summa jag tänkt mig. Frans trodde
det skulle gå på en dag men ”lappen” tvivlade att det skulle gå för
vädrets skull. Frans lovade vidare att följa längre ändå och det skulle
bli billigare och billigare. Jag sade att han fick följa ända till Enare
om han ville.]

31/3 (forts.)

Efter en liten stunds pejling blev det klart att Frans och V. hade
rätt att det ej går att fara idag. (i alla fall ej på f.m. och alltså
endast halva vägen) Det är sydlig 1. sydöstlig storm med massor av snö
som vräker ned. -2” kl. 8, sedan ändå blidare. Det gör ingenting. Här är
mycket att studera och jag har i alla fall vunnit en dag genom att fara
förbi Peltovuoma där jag vid planerandet i Sthlm tänkt övernatta och
sedan nästa natt här. - Min fot ömmar fortfarande och visar svullnad, men
allt så avgjort bättre att det syns mig gott hopp om att detta djävulskap
ska upphöra innan det bästa av resan är slut.

Skrivning. Fotografering. Pumpning av värdfolket på diverse. Sedan
bäddningen skett kvickt och rummet blivit snyggat. Därpå frukost på
kallkött och smörgås och kaffe. Vid 12-tiden ga V. och j. ut och titta pa
gården och den närmaste d°. Vid den senare ligger en ren i yrsnön och
tuggar och ser bedrövlig ut. Nära en körakja och i fönstret skymtar en
lappdräkt.

Bekikar vår gård - bastu - stall och ladugård. I den senare stannar
jag en stund varför käringen kommer farande med något ärende, troligen
för att se vad jag gör. Till hennes förvåning fotograferade j. loggolvet
med sin snö över höet. - Därpå innefotograf. av lappfamiljen på deras
önskan. Det börjar klarna, men nu nästan tö. Snön klabbar och rinner på
farstubron. En sann lycka att vi ej äro på väg ute.

Snart klarnar det upp så att Korsatunturi ses i öster och
Ounastunturi i väster (kl. %3). Men skarp blast, som gör sig åtskilligt
kännbar inne, helst som den ligger rätt in genom ytterdörren. Denna har
ingen - säger ingen - stänginrättning. Intet lås, ingen hasp, endast på
yttersidan ett handtag av trä. På vår kammardörr en liknande på var sida
och en jarnhasp pa insidan.

Temperaturen kl. 3 ar -3,5°. Antagligen blir det kallt av fan till
natten.

Middag började med att kött köptes och sattes på. Samtidigt
kaffehurran, som f.ö. är varm hela dan. Kaffet blev färdigt först
förstås, alltså börjades därmed, två koppar + ett par smörgåsar av norsk
limpa, köpt för en tid sedan av pojkarna här i Skibotn, men bakad i
Tromsö. Smakade utmärkt, men skulle ej ens kunna bli såld i Stockholm för
sitt fula utseendes skull. Kanske också att smaken på den därnere skulle
vara annorlunda. Medan köttet kokade började min mage skrika efter
märgben, varför sådana inköptes. De blev färdiga samtidigt med köttet och