OCR Output

till Skibotn eller till Lyngseidet. En annan väg går över Kautokeino till
Bossekop.

Av socknens invånare c. 1/8 fjällappar. Dessa betala mer än hälften
av socknens skatt. Ett visst förakt finnes hos den bofasta befolkningen
(enl. Itkonen) gentemot lapp. (trots de bofastas härstamning) men
samtidigt ha de veneration för deras rikedom. (Vad j. såg i t.ex.
Kuttainen visade dock på att lapparna behandlades och betraktades med
verklig aktning. Av samspråket att döma där raljerades möjl. med
”lappalaiset” - jag hörde det på tonen och skrattet - men det togs icke
illa upp.)

Största delen av socknens invånare ha lapsk härstamning - likaså
(naturligtvis i Enare) likaså även i Kittilä, Muonio, Sodankylä,
Kaulajärvi och troligen mer. Mindre förstås ju längre söderut man kommer.
Praktiskt taget inga nomadlappar utanför Enont. och Enare, och av andra
lappar i andra socknar endast en och annan familj numera, som kallas

lapp.

Guldvaskeri pågår vid Ivalojoki, ovan och nedan Kultala (som fått
sitt namn av guldfyndigheterna. Vaskningen går ytterst enkelt till väga ¬
med en träränna och sedan handfatsliknande småkärl. Medelförtjänsten per
dag och man brukade förr vara 2 gram = 5 sv. kr. - nu mindre sedan
guldvärdet sjunkit. Vid Kultala har staten några bygnader.

Syster kom och lade om igen. Benet ej mycket bättre. Jag skulle
lägga om på natten vilket jag gjorde (c:a 12).

Hon kom mitt under radiolyssningen. Stockholm började med
dagsnyheter (Harry Persson mot holländaren men jag fick ej klart för mig
vem som fick smörj. Däremot fick svenskarna mycket stryk av da. boxare.
Musik fr. Bella Venezia på Rosenbad (jag slöt ögonen och tänkte ett
ögonblick på Op.masker.) Så en sångerska vars sköna röst drunknade i
vildmarkens olika hemska tjut och vrål. Nej det var sant, Helsingfors
började (dansmusik) sedan Tammerfors (piano m.m.).

Efter Sthlm kom Oslo med dansmusik och sång och så över Oslo även
Köpenhamn (fr. något danslokus) så Sthlm igen (nu kom visst dagsnyhet.!)
Jag ledsnade ga. snart på detta klink —- men hade roligt för mig själv vid
tanken på alla nätta små flickben i dansen runt om i Skandinavien.

Satt länge och skrev sedan värden gått. Köld ute obekant men
troligen c:a 10-12” minus.

30/3

Kaffe 348. Steg upp 8. Viljam kom str. efter, samtidigt som syster.
Hon var ej alldeles nöjd med benet som ännu var ga. svullet och ömt (dock
mer begränsat vad ömheten beträffar), men gav mig lov att resa idag, om
jag nödvändigt ville. Jag fick hennes välsignelse på köpet. Ädla själ ¬
du var ganska sympatisk. Fick noggranna förhållningsorder. Torrt bandage
skulle jag ha under åkning (fick dock ej gärna ränna utan borde bara
tålka) hon lade själv det första nu. På kvällen sublimatlösning, ombyte
var 422 timme. Intet sådant fuktigt omslag om jag skulle ligga ute ¬
eller om eljest mycket kallt inne.

Viljam hade icke träffat mannen från igår. Han kom då i skymningen ¬
var från Peltovuoma - och skulle hem nästa dag. Han erbjöd 3 renar första
dagen till Nunnanen sedan 1 ren till Salko Nila. Begärde 500 Fmk. Både j.
och I. tyckte det var för dyrt. För att befria I. från det event.
obehaget att pruta sa skickade jag mannen att underhandla med Viljam val
vetande att denne icke skulle göra sitt bästa att pressa ned priset. (Vi