OCR Output

DAGBOK

21/3 - 1/5 1925.

21/3

Avresa fr. Sthlm 72. Kupékamrat med kapten Dyhlén. I Krylbo
tillstdéotte Klein, som skall med Dyhléns turistsdallskap till Abisko och
sedan till varfrumassan i Vittangi (Marianpäivä).

22/3

Skrev och arbetade hela dagen med medforda museiarenden. En del
sändes i Vännäs. Resten i Boden.

I Vännäs kom Tiberg in fr. Svens kontor. Sven i Vilhelmina och Siri
på lasarettet.

I Boden mötte Lindgren och rektor Svedberg. Gjorde upp med den
senare om radioföredrag kring 1 maj vid passerandet. Lindgren får en
myrfunnen lång skida från Avaträsk att övertagas av mig vid samma
tillfälle.

23/3

Steg upp kl. 6 i strålande sol över fjällbjörkslätterna. Skrev brev.
Kiruna 7-tiden. Vid stationen Borg Mesch. Kaffe. Tog in j.v.hotellet.
Sedan Granström. Avspisad vid dörren av en piga. Träffade honom efter en
stund på kontoret. Allt ordnade sig. Mämmi befanns efter en stund ha
inträffat vid bolagshotellet, där jag sökte upp honom.

Sedan packning - posten (där böcker avsändes till Karesuando för min

rakning) - till D*= Ankarsvard sedan fér reseapotek. Valvillig ung lakare.
D° valvillig apotekare. Pa Viljams förslag inköptes aven en % liter
konjak. Sedan div. inköp - brevskrivning - frukost. Viljam hade på mitt

förslag sökt och fått en skjuts till Jukkasjärvi med sakerna. Kaffe.
Sökte Borg Mesch - Köpte fotos m.m. och pratade.

Klara först c:a 3”. Efter 20 minuter i Toullavare (c:a 3% kilom.).
Kaffe pa Mammis férslag. Uppbrott 4°°. Ankomst Jukkasjarvi (c:a 14
kilom.) 5°.

Landsvagsstakning hela vagen. Gick ga. latt. Valsignad vare
träningen i Stockholm. Ingen svarare andhamtning - ingen känsla av
trötthet. Svettig förstås. Omedelbart inne i Pappilagården funno vi (jag
och värdinnan, fröken Maria Pappila) att vi voro gamla bekanta sedan j.
var här 1907. Hon dessutom mor till Ragnar P. - nu länsnotarie i Luleå.
Han var i Svappavaara - dit jag genast telefonerade. Han pigg på att
följa med. Skall bli lappfogde och är fortfar. intresserad av etnografi.
Meddelade att landshövdingen lämnat Jukkasj. samma dag och farit till
Kiruna, det var honom jag mötte alltså - jag märkte en ovanlig karl i en
rissla som vi susade förbi. I dagboken fann j. att även A. Carlgren var
med. På Pappilas förslag skulle jag ringa landshövdingen - men föredrog
Carlgren som blev överraskad att finna mig här - men intresserad av
förslaget. Alltid intresserad - alltid förstående - men blir det något?
Jag skulle ringa om en halvtimme, vilket j. gjorde. Landshövd. hade varit
intresserad också men vissa formella svårigheter etc. Hänvisade till
assessor Sundberg som ”leder Pappilas uppfostran” och som kommer till