OCR Output

j5=—1=10:1

Franska döds—

doma r.

USA:s budget.

Från Paris meddelas: De franska rensningsdomstolarna hade fram till böre.
jan av janua ri månad avkunnat över 300 dödsdomar, Ytterligare 300 per—=
soner ha dömts till straffoarbeto, 180 till livstids fängelse, Över
18,700 processer ha förekommit till dags dato, (TT fr Reuter)

Från Washington meddelas, att president Roosevelt 9/1 for kongressen fram—
lagt ein Pi¥rise krigsbudget. Efter att ha konstaterat, att "kriget i he—
la världen närmar sig sin höjdpunkt i våldsamhet” förklarade Roosevelt

i sitt budgetbudskap, att hemmafronten måste stödja de stridande männen
och kvinnorna, ”Vi måste vara redo att inrikta alla vira anstringningar

på fälttåget mot Japan så snart kriget i Europa så tillåter, Slutligen
måste vi börja utarbeta planer för förvandling av det totala krigets
näringsliv till ett fredsnäringsliv med full sysselsättning så snart en
demobilisering blir möjlig, Program för alla dessa frågor måste behand=
las i budgetsplaneringen för en period av över 18 månader,” Han under—
strok i fortsättningen, att omfattningen av krigsutgifterna under nästa

år kommer att bli beroende av händelseutvecklingen på slagfälten, men som
en proliminär siffra för anslagen för krigföringen föreslog han 70 miljar=—
der dollars, För andra ändamål in kriget yrkade han på anslag till täc=—
kande av bertiknade utgifter på 13 miljarder dollars. Presidenten fore—
slog icke någon mera genomgripande förändring i skattelagstiftningen.
"Sedan den 1 juli 1940 ha vi anvint 28 miljarder dollars till att bygga
ammunitionsfabriker, depåer, förläggningar, sjukhus och andra byggnader