OCR Output

45—1—8:2

Striderna vid

Filigginerna.

ade våra trupper många orter och befäste sitt brohuvud norr om Stras—
bourg trots fientliga motanfall, (TT fr DNS)

Japanska högkvarteret meddelar Z/l; att allierade krigsfartyg ha löpt in
i Lingayenbukten vid den filippinska huvudön Luzons västkust, Andra sto—
ra allierade konvojer ha siktats söder om Mindanaosjön, De japanska
flygstyrkorna ha hittills sänkt 3 hangarfartyg, ett slagskepp, 2 slag—
skepp eller kryssaro, en kryssare och 16 transportfartyg,

(TT fr Reuter)