OCR Output

”” h5.1—8: 4

S .riderna i
Aten slut,

Kriget på väst=—
fronten.

Från Aton meddelas #/i: I ott brov till grekiske regenten, ärkobiskop
Damaskinos firklarer goneral Scobie: ”Jag är skyldig att delge er den

&

glidjande nyheten att stlHderna Aten och Pira>zs nu befriats från insur—=
gentstyrkorna och att invånarna i detta omnråde snart kan återuppta sitt
nommala liv,” (TT fr Reuter)

4
Från generp1 Hisenhowers högkvarter” meddelas Z/l: De allierade styrkorna
fortsatte att utöva tryck mot nordflanken av Ardennerkilen sydvist om
Stavelot, Ett anfall av våra förband tvärs över floden Ambléve ledde
till begynnelsovinstor på 3 km, Söder om Wilts ha våra trupper gitt
dver fisden Suro 2 km nordost om Eschdorf och rensat Goesdorf och Dahl.
De återstående delarna av den fientliga styrka, som trängt in i Wingen,
ha omringats. På västra stranden . av Rhen ha de fientliga styrkor, som
h/] gingo över floden, drivits bort på alla inbrytningsställen utom vid
Gambsheim, där fienden alltjämt bjuder hårdnackat motstånd.,

(TT fr Reuter)

Tyska överkommandot meddelar 7/1: Vid Wanssum i östra Holland ha våra
trupper de senaste dagarna bildat ett brohuvud över Mans, I Bastogneom—
rådot lyckades våra förband trots segt fientligt försvar bryta ut nya
stödjepunkter ur den fientliga frontbågen runt staden, Striderna i
Lothringen och Elsass ledde till nya f”amvångar för vårn trupper, Vid
Philippsburg kapitulerade en 1as+n"ng Maginotlinjen tillika med hela
den amserikanska garnisonen, . Rhenslätten norr om Hagenauskogen befri—