OCR Output

Amerikaner till

nälitärt!änst.

Kriget i Stilla
E"E s

Det nya året kan medföra det definitiva slutet på den nazistisk—fascis=—
tiska terrorregimen i Europa samt vedergillningsstyrkornas inringnin
av det ondskefulla imperialistiska Japan, Och viktigast av allt, 1945
kan och måste bli det år då organiserandet av världsfreden börjar på
allvar." (T7)

Från Washington meddelas 6/1: Den amerikanska regeringen har som en följd
av presidentens budskap anbefallt inskrivning till militärtjänst av min,
som hittills till av sin sysselsittning haft mobiliseringsuppskov
och vilka utan vederbörande myndigheters tillstånd lämnat viktiga arbe=
ten, Åtgärden berör 5 milj, man mellan 18 och 36 år, Endast jordbruks—
arbetare drabbas icke av de nya best‘immelserna. (TT fr Reuter)

Från general MacArthurs högkvarter meddelas 6/1, ätt amerikanarna be—
satt ön Marionduque söder om Luzon. (TT fr Reuter)
x