OCR Output

tl

genom framgången i striden om Atlanten, Om vi icke hade hemfört denna seger över
de tyska ubåtarna, skulle vi icke ha kunnat bygga upp våra invasionsstyrkor eller
flygstyrkor i Storbritannien, ej heller skulle vi ha kunnat hålla en stadig ström
av förnödenheter flytande till dem, sedan de stigit i land i Frankrike, Nazister=—
na kunna måhända lyckas förbättra sina ubåtar och deras besättningar, De ha den
senaste tiden ökat sin ubåtsverksamhot, Slaget om Atlanten — i likhet med alla
fälttåg i detta krig — kräver evig vaksamhet. Men brittiska, kanadensiska och
andra allierade flottor i likhet med vår egen äro ständigt i alarmberedskap. De
fruktansvärda operationerna i Västeuropa ha i allmänhetens ögon fördunklat den
mindre sensationella men vitalt viktiga italienska fronten. Dess plats i den estra —
tegiska krigföringen i Europa har bortskymts och av en del människor olyckligtvis
underskattats, Det är av vikt att varje missförstånd i detta nvseende korrige—
ras — nu, Vad de allierade styrkorna i Italien uträtta är en noggrant övervägd
del av vår strategi i Europs, vilken nu har endast ett mål i sikte — att full—
stindigt besegra tyskarna.... I Stilla havet ha vi det gångna årot genomfört den
snabbaste rörliga offensiven i den moderna krigföringens historia, Vi ha drivit
tillbaka fienden mer in .800 kilometer i mellersta Stilla havet. För ett år se—

—dan var vår erövring av Tarawa föga mer in en månad gammal, För ett år sedan

förberedde vi vår invasion mot Kwajalein, det andra av våra stora steg över mel=
lersta Stilla havet till Filippinerna, For ett år sedan kämpade ännu general
MacArthur på Nya Guinea, nästan 2,.300 km från sin nuvarande position på Filippi—
nerna. Vi ha nu fast etablerade baser på Marianerna, varifrån våra superbombare
bomba Tokio = och komma att fortsätta att rikta slag mot Japan med stindigt växan=»