OCR Output

h5=1—7:3

ansträngning, Onda, grundlosa rykten, riktado mot ryssarna — rykten mot brittere
na — rykten mot vira egna amerikanska befilhavare i filt cirkulera. När ni se
närmare på dessn rykten, märka ni, att de alla bira samma varumirke ”Made in
Germany‘,. Vi måste bjuda motstånd mot donna söndringspropaganda = vi måste för=
göra den — med samma kraft som den med vilken vi förstöra pansardivisioner."
Roosevelt skildrade därefter den strutegi, som de allierade följt under de tre
senaste krigsåren och fortsatte: ”Som resultat av de allierade styrkormas gemon=
samma ansträngning ha stora militära segrav hemförts 19hl;: befrielsen av Frank—
rike, Belgien, Grekland och delar uv Nederländerna, Norge, Polen, Jugoslavien
och Tjeckoslovakien; Rumäniens och Bulgariens kapitulation; invasionen i själva
Tyskland och i Ungern; den stadiga framryckningen över öarna i Stilla havet till
Filippinerna, Guam och Saipan och inledandet av en mäktig flygoffensiv mot de
japanska öarna, Nu ha vi nått det mest kritiska skedet i kriget. Den största
segern förra året var naturligtvis den framgångsrika genombrytningen av tyskar=
nas ‘ogenomtringliga‘ europeiska fästningsmur vid havet och de allierade styrkor»
nas segerrika svep genom Frankrike och Belgien och Luxemburg — nästan ända fram
till Rhen... Denna invasion över Kanalen följdes i augusti av en andra stor
amfibieoperation — landsättningen av trupper i södra Prankrike, Härvid rådde
samma samarbete och samma harmoni mellan amerikanska, franska och andra allierade
i Nordafrika och Italien baserade allierade styrkor. Framgéngen i de tvi inva—
sionerna är ett bevis tiven på många möäns och kvinnors förmåga att hålla tyst, då
några få tanklöst uttalade ord skulle ha satt hundratusentals liv på spel och
äventyrat hela de väldiga aktionerna, Dessa två stora operationer möjliggjordes