OCR Output

§ i Japanska högkvarteret moddelar: En fientlig konvoj trängde L;/l in i San
Eä:ärran Östern. Josébukten utanför ön Mindoro, och samma dag på eftermiddagon döko fient—
liga stridskrafter upp, i farvattnen vister om ön Panay, Tro flygare ur
vår speciella anfallskår förotogo självuppoffrande anfall. Därvid sänk=—
tes oett hangarfartyg och två slagskepp eller kryssarc.
(TT fr DNB)

eee de kk k lla eer k n +