OCR Output

+1 —

Polska Lublin= I Moskvaradion upplistes 5/1 följande moddelande: ”Ryska regerincon har

regeringen cr= _ äv Polens provisorisks nstionclla regering officiellt undoerrättats om att

Emnos av Sovjot.polska befrielscutskottet omvandlats till provisorisk regoring. Samtidigt
föreslog den provisoriska polsks regeringen, att diplomatiska ropresentan—= '
ter skulle utvixlas. Högsta sovjets prosidium, som fortsätter sin politik
att bevara och stärka de vänskapliga förbindelserna med det demokratiska
Polen, har beslutat att erktinna den polska republikens provisoriska rego=—
ring och att utväxla sändebud, Till Sovjetunionens ministor har utnimnts
Lebedeff. (TT fr Réuter)

: Det alliorade I general Eisenhowers hogkvartor meddclades 5/1 officiecllt, att filtmar—
‘Defaist. skalk Mentgomery övertagit överbefälet över alla allierade armégr i områ»
det norr om Ardennerutbuktningzen, inklusive de amerikanska styrkorna. Ge—
neral Omar Bradley för befälot över alla trupper i området söder om ut=—

buktningen . (TT fr Reuter)
E”Kriget på Tyska överkommandot meddelar 5/1: Slaget i norra Ardennorna blev h/1 ännu
_ häftigare, De amerikanska divisioncr, som sattos in for att tilltvinga
sig ott genombrott hejdades åter i den koncentrerade eldon från alla va=—
pen, oftor att ha gjort obetydliga begynnclsevinster. _ I Basto:meomra—

det vidmakthålla våra pansarförband sitt starka tryck, Fronten mellan
Saargemiind och Rhen är i rörelse, Jämte talrika orter i Lothringen befri—
ades staden Weissenburg i Elsass från fienden, och floden Lauter övergicks
åt söder, i (TT fr DNB)