OCR Output

hB-I-F:l‘ :

N.utralitots—
EäånEning.

NZ grokisk rogo=
rlngs.

Kriget i Kina.

Svenska försvarsstabon meddolar: Ett tyskt flygplan flög 5/1 in övor
Blo'laso och störtade i Småland., (TT )

Från Aten moddclas officicllt ly/1, att gonoral Plastiras bildat on ny ro=
gering. Konseljpresident Plastiras är även krigs—,flyg—, marin= och sjö—
fartsminister, Utrikesministor ir Sofisnopoulus, agrar,

Goneral Plastiras forklarado h/li att hans regerings mål voro L/ att
återupprätta staten genom att införa laglig ordning, 2/ att uppmana alla
statens tjänstemän att göra sin plikt, 5/ att straffa alla som samarbetat
mod tyskarna under ockupationen, q/ att tillfrodäsställa befolkningens ome=
delbara bohov i fråga om livsmedel, skydd och kommunikationer och 5/ att
stabilisera valutan och bringa do arbetande klasserna hjälp, Den libora—
le ledaren Sofoulis, framstogspartiocts ledaro Kafandaris, och förre kon—
seljpresidenten Papandreou ha moddelat, att de stödja den nya regoringen.

(TT fr Router)

Frin Chung®ing meddslas h/11, att kinosiska trupper Aterorovrat don vik»
tiga punkten Sian i norra Kwangsi, Genom erövringen av Wenting ha de
kinesiska trupperna undanröjt det sista större hindrot fir Burmavigens
öppnande, Stadens fall betyder slutet på Salwcenfälttåget,

: (TT fr Reuter)