OCR Output

1;5—1—=2:1

Lejätrafiken, .

Tjecker arkebu»
se rade .

Frankrike anslu«
ter sig ti

9t eite

(Rättat)

Två lejdfartyg inkommo L/l till Göteborg nämligen motortankfartyget
"saturnus", som kom frin Mexikanska Golfen med petroleumprodukter för
försvaret,. samt motorfartyget "Sagoland", som fran Spanien medförda
3.000 ton apelsiner. (TT;

Prån Lendon meddelas: Enligt till tjeckiska kretsar i London ingångna
uppgifter har det i Prag officiellt meddelats, att 13 tjecker, därav 2
kvinnor,. dömts till döden av en tysk domstol och arkebuserats,. emedan
de hjälpt en mot Tyskland fientligt sinnad flykting.

(TT fr Reuter)

Från Weshington meddelas: Såsom den 36:te nationen undertecknade Frank—
rike L/l de férenade nationernas pakt i amerikanska utrikesdepartemen—
tet. (TT fr Reuter)

x