OCR Output

h5—=1=1 39

Tal av Goeb=
els. ~

folkkmarater; att min tro pa virt folks orubblig. Den som

. Försynen pålägger så tunga prövningar, den har den utsott till dot högs=

ta,. Min enda omsorg gäller därför arbetet att föra det tyska folket
genom uennu nödens tid och därmed öppna dörren till den framtid, son vi
alla tro på, för vilken vi kämpn och arbeta, Jag kan icke avsluta denna
appoll utan att tacka Vår Horre för den hjilp som han alltid har låtit
ledning och folk finna samt för den kraft som han har gett oss ätt vara
starkare n nöd och fara, Då jag härvid också tackar honom för min eczen
räddning; så sker detta bara därför att jag lycklig över att även i
forteättningen kunna ställa mitt liv i mitt folks tjöänst. I denna stund
vill jag därför som Stortysklands talcsman inför den Allsnaktlge avliigga
det högtidliga löftet, att vi under det kommande året åter skola fylla
vår plikt troget och orubbligt, i den bergfasta tron; att den stund
kommer, då segern slut,llt?vt skall vända sig 4 den som är den virdi—
gast: det stortyska rikct, (TT fr DNB)

Från Berlin meddelas' Riksminister dr Gocbbels höll vid årsskiftot ett
radiotal till det tyska folket, Han yttrade bl.a.: Vid slutet av krigs=»
Aret 194 befinna sig västerlandets minniskor i ett verkligt tragiskt
liges Om de folken i Europa efter fem års krig : hoppades, att
deras , tröstlösa lige skulle lindras genom a%t engelska och ancrikanska
stridskraftörf ryckte fram; så ha de gruvligt blivit besvikna i dessa
sina förhoppningar. Varhelst dessa Tysklands och den europciska nyord»