OCR Output

hl;=1—21:5

de livots följdföroteolser, Undor det att de bestämmande i fräck, oförskämd för—
ljugenhet svamla om ätgärder för eftorkrigstidens ordnande, kunna do icke förno—
ka, att miljoner och åter miljonor människor i de väldiga rikoen, som de behärska
sedan århundraden, jiömmerligen gå undor av hunger och undernirdhet. De ha knap—
past ockuperat södra Italien förrän de bli tvungna att förbjuda vissa områden för
sina egna soldater — icke därför att det går tyfus där — utan därför att dessa
människors utsvältning småningom leder till förhållanden, vilkas anblick icke i
längden kan erbjudas ens de mest kallhamrade alliernade seldaterna, Dessutom: då
det hittills icke varit mojligt for don plutokratisk—bolsjevikiska virlden att i
länder som Amerika med 12 minniskor per kvkm trygga arbete och bröd för miljoner,
då det icke har lyckats bolsjevismen att under sin diktatur skydda 30 miljoner
mönniskor från vvältdöden, ehuru varje europeisk ryss har ett minga gånger större
jordområde till sitt förfogande un tyskarna, då engelsmännen i Indien med dess en —
dast 75 människor per kvkm icke kunna hindra att miljoner människor svälta ihjäl,
då skulle det tättbefolkade europciska området i händelse av en bolsjovikisk—plu—
tokratisk seger icke blott upplova ott socialt sammanbrott utan like i historien
sedan folkvandringarna utan Hvon on ckonomisk katastrof av oanade mått, Att även
England procis på samma sätt skulle falla offer för detta världskrig vilja och
kunna icke de inse som nu i hatot och i on i sanning eanad ondskefullhot ha sitt
handlandos onde rådgivare. Faran för Europa är ocrhörd,. Den mildras icke däri—
genom att vissa brittiska cller amorikanska organ rodan nu forklara, att det of—
ter dotta krig är oundvikligt mod ott tredje världskrig, kriget mollan plutokra—
torna sinsomellan och mellan dem och bolsjevismen. Det är för övrigt likgiltigt
för mönskligheten om den går undet genom den judiskekapitalistiska cller den ju—