Page 1512 [1512]
OCR Output

j2—12—31:6

Luftkriget i
Tern oc% StTTTTZ>

havsområdet,

mot Frankfurt—am—Main 2 dec,, Karlsruhe 6 dec,; Duisburg 20 dec. (svira—
re) och Minchen 21 dec. (svwr ro) (T1 fr DNB och Reuter)

Under december ha viktigare flyganfall rapporterats utförda mot bl.a.
foljande målområden; —

Alaska' Amerikanska anfall mot Kiska i Aleuterna 17, 20 och 26 dec. (TT
fr Reuter) — Bortre Indien: Mnga amerikanska eller brittiska anfall
mot Buma bl.a. mot Mandalay l; och 12 dec., Rangoon 20 dec,, Lashio 20
och 27 dec., Magawe 23 och 2); dec. samt Toungoo och Akyab 25 dec. Ameri—
kanskt anfall mot Bangkok i Thailand 27 dec, (TT fr Reuter) — Kina: Ja—
panska anfall mot TYiinnan 25 dec. och Huichou 28 dec,. (TT fr DNB)] — In—
dien: Japanska anfall mot Chittagong 5, 10, 15, 20, 23 och 28 dec,; möt
Fonny 16 och 28 dec, samt mot Kalkutte 20,22, 2); och 28 dec. (TT fr DXB
och Reuter) — Nederlindsia Indien: Amerikanskt an fall mot Sabång på Su—
matra 20 dec, (TT fr Reutor) — NHew Britain och Nya Guinea: Många alli—
erade anfall mot bl,.a, Lae, Rabaul och Gasmata. Japanskt anfall mot Port
Moresby 15 dec, (TL fr Reute ‘r) — New Georgia: Flera amerikenska anfall
mot Munda. (TT fr Reuter) — Timor: Plora allierade anfall.

(TT fr Reuter