Page 1505 [1505]
OCR Output

12—12—30 15

ZZSk:ZSk& kri—
get.

Finsk ryska kri—

get.

Kriget i Kina,

Tyska överkommandot meddelar 29/12: I Terekområdet strandade lokala sov—
jetryska anfall, Mellan Volga och Don och i Stora Donbågen strandade för—
nyade fientliga anfall under hårda avvärjande strider, En sedan flera
dagar innesluten fientlig Styrka förintades. Sedan 2&/12 förstördes el—
ler erövrades här 65 stridsvagnar och 30 kanoner, Ett stort antal fång—
ar togos. Fiendens förluster i döda och gårade voro mångfaldigt större,
Sydöst om Ilmensjön fortsatte fienden sina av stark artillerield och
rika stridsvagnar stödda anfall, vilka avvärjdes med stora förluster,

(TT fr DHB)

Officiellt meddelas i Moskva: 29/12 fortsåtte våra trupper söder om
Stalingrad att framgångsrikt utveckla sin offensiv och erövrade ett antal
samhällen, däribland staden och järnvägsstationen Kotelnikovo.

(TT fr Reuter)

Qfficiellt meddelas i Helsingfors 29/12: På Karelska näset livlig patrull«
verksamhet, På Aunusnäsets mellersta del slogo våra trupper tillbaka ett
anfall, som fienden gjorde med c:a en bataljons styrka, På östfrontens
södra del var stridsverksamheten livlig. jila fientliga försök att niurma
sig avvisades. f (TT fr Helsingfors)

I en kinesisk kommuniké meddelas 29/12: Japanska kolonner, som satt igång
en offensiv vid gränsen mellan Hupeh och Anhwei ha erövrat Kwangtsi, Su—

sung, Taihu och Lotie, 27/12 Atertogo kineserna den förut av japanerna

erövrade staden Tsine—shan, (TT fr Reuter)