Page 1504 [1504]
OCR Output

Kriget på Balkan.,

Kriget i Nord—

pef rika. *

Denna gång måste vi absolut försäkra, att de brottsliga ledarna skola
straffas och att de besegrade nationorna skola inse sitt nederlag, Det
blir likaså nödvändigt med övervakning eller åtminstone inspektion av de
tyska och japanska skolsystemen för att i möjligaste mån rätta till det
fördärvliga verk, som nazismen och de japanska krigsherrama utfört ge—
nom att förgifta de ungas själar,.” (TT fr Reuter)

Från London meddelas 29/12; att den albanska frihetsrörelsen under de se—
naste tre veckorna har vuxiti styrka och att våldsamma strider ha förekom—
mit, En av de allvarligaste sammanstötningarna ägde rum på Albaniens nåa—
tionaldag 28/12. Regelrätta strider utkämpades i Tirana, Kortcha och Va—
lona, Båda sidor hade betydande förluster, ( 8t,T, )

Officiellt meddelas i Kairo 29/12, att åttonde brittiska arméns främsta
trupper fortfarande befinna sig i kontakt med fienden i området kring
Wadi Bei—el—Chebir i Cyrenaika,

Iet allicrade hogkvarterct i Nordafrika meddelar 29/12:;: 2812 voro vå—
ra patruller i kontakt med fienden i det norra avsnittet i Tunisien.
Samtidigt angrepo våra bombplan vägar bakom fiendens linjer, Lätta fi—
en tliga avdelningar anföllo en av våra positioner norr om Medjes—el—Bab,
dock utan resultat, Dockoma och hamnen i Sousse anföllos av våra flygan—=—
de fästningar, vilka icke ledo några förluster. Efter att ha tillfogat
fisnden allvarliga förluster ha våra trupper nu dragit sig tillbaka från

en bergsställning 8 km. nordöst om Medjes—el—Bab, där svåra strider ut—
kämpades 2l;, och 25 dec. (TT fr Reuter)