Page 1493 [1493]
OCR Output

112=12—=26: 3

danska franska befolkningen måste stärka sig under det nuvarande krigets
provningar,. Den stund har kommit, då alla fransmän måste förena siga då
alla gemensamt måste träda in i striden , ” (TT fr Reuter)

Kriget i Nord— Från London meddelas 25/12: Enligt Brazzavilles radio utkimpas sedan
afrika, 23/12 strider mellan å ena sidan tyska och italienska och å den andra
Fr fria franska styrkor vid Fezszan i Sahara nära gränsen mellan Tunisien
och Libyen, y
Franska hogkvarteret i Nordafrika meddelade 25/12: I området väster
om Kairouan anföllos våra trupper 12 hiftigt av fienden, som emel=—
lertid slogs tillbaka lings hela fronten. Det amerikanska flyget stöd—
de framgångsrikt våra trupper. I Pont du Fahs—området voro striderna
av mindre omfattning till följd av dåligt vider. (TT fr Reuter)