Page 1488 [1488]
OCR Output

+P

Stålproduktionen, Chefen för den amerikanska krigsproduktionen Nelson meddelade 2}/12. att

Tzsk-zzska kri—
get.

Malta undsatt.

Förenta statemas stålproduktion år 19:3 kommer att bli nära dubbelt så
stor som Tysklands, Italiens och Japans sammenlagda produktion, vilken
beräknas till 50 & 55 milj. ton. (TT fr Reuter)

I en sovjetrysk extrakommuniké 23/12 meddelas: De ryska truppernas offen—
siv vid mellersta Don fortsätter. Trupperna ha rvckt fram ytterli gare

20 å 30 km. och den totala framryokningen efter 8 dagar utgör 125 å 160
km. Under samma period ha flera dussin samhällen erövrats,. (TT fr Reuter)

Officiellt meddelas i London 23/12, att förstärkningar i krigsmateriel
efter en rad sjöcperationer nått Malta. (TT fr Reuter)
$ *