OCR Output

h2—1—816
Japanerna i
fianchukuo.

Brittisk raid
mot Norge.

Forlusterna vid

fiouskong.

ökriået i
ärran östern.

|(.?l£9

Från Tokyo meddelas 7/1 att den av japanska kabinettet godkända andra
2—årsplanen för Manchukuos utveckling förutser, att ytterligare 220,000
japanska familjer skola slå sig ned i Manchukuo, varmed antalet dit ut—
vandrade japanska familjer kommer att uppgå till 300.000. (TT fr DNB)

Officiellt meddelas i London, att den brittiska f lottan i samarbete mod
det brittiska flyget natten till 7/1 företog en ny raid mot den norska
kusten, Lätta sjöstridskrafter trängde in i Hellefjorden, belägen moj
lan Bergen och Trondheim, (TT fr Reuter%

Det japanska högkvarteret meddelar ]/1, att de japanska trupperna under
opernticnems vid Hongkrng togo 13.8Gl; fångar. I stupade förlorade
britterna 2,105 man. Under striden blevo 559 fientliga plan antinseon
nedskjutna eller förstörda på marken, 54 krigsfartyg sinktes eller ”öv.
stördes, däribland 2 jagare och l ubåt, medan 2 torpedbåtar kapades, Ds
japanska förlusterna uppgå till 752 fallna och 1,800 sårade, medan 81
flygplanga 5 örlogsfartyg skadats, (TT fr DNB)

Holländske ministern för handelsflottan har Z/l meddelat, att de hoi=
lindska och luftstridskrafterna sedan utbrottet av kriget mot Japan
forstort bl.a,. 2 jagare, 2 kryssare, och 9 transportfartyg samt skadat

1 hangarfartyg. (TT fr Reuter) &